EVFTA: Sức hấp dẫn từ thị trường Việt Nam

EVFTA: Sức hấp dẫn từ thị trường Việt Nam

Khi được ký kết, EVFTA sẽ giúp tăng trưởng bền vững, mang lại lợi ích cho đôi bên trong một số lĩnh vực và là một công cụ hiệu quả để cân bằng mối quan hệ thương mại EU - Việt Nam.