"Đốt" 1.000 tỷ mỗi năm của phụ huynh cho sách giáo khoa

.
Nguồn: baophapluat.vn