Lại một vụ xe điên gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

.
Nguồn: baophapluat.vn