Bộ GD& ĐT yêu cầu kiểm soát chặt nguồn thực phẩm sau vụ nhiễm sán lợn

.
Nguồn: baophapluat.vn