Đề xuất mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

.
Nguồn: baophapluat.vn