Phát minh làm thay đổi thế giới: Còi báo động

.

Hệ thống còi báo động lần đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 để cảnh báo các cuộc không kích có thể xảy ra

  • Phát minh làm thay đổi thế giới: Động cơ phản lực và động cơ Diesel - Tập 1
  • Phát minh làm thay đổi thế giới: Động cơ phản lực và động cơ Diesel - Tập 2
  • Phát minh làm thay đổi thế giới: Động cơ phản lực và động cơ Diesel - Tập 3

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn