Cực đơn giản: Vá lốp xe bằng keo 502

.

Bạn có tin sẽ vá được không, đây là cách chữa cháy vô cùng độc đáo. Keo có thể mua được ở nhiều chỗ nhưng vá xe không phải chỗ nào cũng có

  • Cực đơn giản: Cách làm chuông báo động mở cửa
  • Cực đơn giản: Cách tháo ông nước PVC đã bị gắn keo
  • Cực đơn giản: Mẹo làm sạch giầy không cần gặt
  • Cực đơn giản: Chế xạc điện thoại chưa bao giờ đơn giản đến thế

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn