Cực đơn giản: Lột áo giáp tôm hùm

.

Đơn giản với anh ấy thôi, với chúng ta là cả một nghệ thuật và đơn giản là mang về chén nó thôi

  • Phải dũng cảm lắm mới có thể bước chân vào nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn kinh dị này

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn