Tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi

.
Nguồn: giaoduc.net.vn