Quy chuẩn toàn bộ công an xã thì ngân sách không kham nổi

.
Nguồn: giaoduc.net.vn