Ông Trịnh Xuân Thanh nói gì về việc nộp đơn xin không tái cử?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn