Lấy gạo cứu trợ bão lụt đi làm giao thông nông thôn thì phải kỷ luật

.
Nguồn: giaoduc.net.vn