Công an kiến nghị giới hạn thời gian mở quán nhậu ở TP.Hồ Chí Minh

.
Nguồn: giaoduc.net.vn