16 năm có 29 vụ tai nạn không quân, 38 phi công gặp nạn

.
Nguồn: giaoduc.net.vn