TV2 muốn chuyển sang HOSE

TV2 muốn chuyển sang HOSE

Mai Hương | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó đề cập đến nội dung chuyển sàn và tạm ứng cổ tức năm 2018.